Mirella Porta
 
 

El sposalizzi d'argent

On dì de magg, ‘na strada de Milan
cont on “via vai” de person trafelaa,
tutti che corren de ver Ambrosian,
senza vardà nè de chì, nè de là.

A on tratt, duu omen, cavej sgrisolaa,
(eren vint ann che se vedeven pù)
se riconossen, che felicità!
Eren amis in de la gioentù.

- A mì me par nò vera, te see tì? -
- Ma sì, sont el Gioann e tì el Carlin!
Fasevomm semper de la nott el dì
e che ridad e quanti bej “cin cin”! -

“Te l’hee sposada, poeu la bella Nina?
Te se regordet quanta gelosia?
La me piaseva come ballerina,
l’ha mai vorsuu, però, diventà mia.”
 

“T’hee propi indoinaa, cara el mè amis,
mì l’hoo sposada e seri content
e propi l’altr’ann emm daa via i benis,
per el sposalizzi, ma quell d’argent.

De tanto temp la diseva -Che bell
on bel viagg in d’on paes lontan!-
Inscì mì l’hoo portada a le Seicelle,
l’hoo contentada, son minga on villan!”

“Te see staa bravo, te foo i compliment,
te see staa propi on vero tesor!
A le Seicelle, sposalizzi d’argent,
se te farée al sposalizzi d’or?”

“Quand rivarà quel dì, mè car Gioann,
mì sarò secch compagn d’ona niscioeulla,
se podarò partì dal mè Milan,
cont el reoplano, giuri, che voo a toeulla!”
 

 

Poesia Milanese

 Home | Labor. Odontotecnico | Varie |"Il Calderone"| Per contattarci | Chi siamo |Mappa sito|